Bostadsbolag    Lediga lokaler

Väl skött bokföring
ger dig tid att koncentrera dig
på det väsentliga.

Bokföring

Vi har jobbat med bokföring sedan 1995. Utvecklingen går hela tiden mot elektroniska tjänster. Personlig betjäning har vi trots det inte glömt. Vårt Fivaldi-program är planerat speciellt för bokförings- och disponentbyråer. Med programmet kan vi erbjuda dig ett effektivt administrativt program som fungerar dygnet runt.

Bokförings­tjänster

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Mervärdes­skatte­redovisningar
 • Skatte­deklarationer
 • Uppgörande och uppföljning av budgeter
 • Projektbokföring, uppföljning av kostnadsställen
 • Skötsel av inköps- och försäljningsreskontra

Löneräkning

 • Beräkning av tim- och månadslöner
 • Anmälningar till inkomst­registret
 • Betalning av löner
 • Uppgörande av arbetsavtal

Övriga tjänster

 • Grundande av företag
 • Fakturering och skötsel av reskontra
 • Företagsrådgivning
 • Skatterådgivning

Vi har ett brett nätverk av andra företagare i västra Nyland. Vi hittar den samarbetspartnern som du behöver för att lösa ditt problem.

Vi tycker att bokföring ska vara lättskött, effektivt och säkert.

Vi satsar på personlig betjäning.

Av oss får du fråga och vi ger gärna råd.

Vi gör vårt jobb effektivt och noggrant.

Våra styrkor

Tänker du grunda ett företag eller vill du byta till bättre betjäning? Ta kontakt med oss.

Vi ger råd och vägledning

Vid grundande av ett företag behövs mycket information. Av oss får du all information du behöver.

Personlig betjäning

Kom på en kopp kaffe, vi vill lära känna dig. Då löper ärenden bättre.

Administra­tionen i ordning elektroniskt.

Vi erbjuder dig Fivaldi-programmet för din administration, ett effektivt program som du kan använda 24/7.

Inte bara bokföring

Bokföring är inte bara kvitton och fakturor. VI sköter också om företagets löneberäkningar och skatteärenden.

Vi betjänar dig
i bokföringsärenden.

Björn Lindqvist

Björn Lindqvist

VD, EBR-Bokförare, HHJ

tel. 050 383 5040
bjorn@papperohus.fi

Cecilia Lindholm

Cecilia Lindholm

Bokförare

tel. 050 383 5061
cecilia@papperohus.fi

Magnus Wikström

Magnus Wikström

Bokförare, löneräknare

tel. 050 383 5063
magnus@papperohus.fi

Sabina Holmström

Sabina Holmström

Fastighetssekreterare, bokförare

tel. 044 383 5060
sabina@papperohus.fi

Anna Sandström

Anna Sandström

Bokförare, löneräknare

tel. 050 383 5060
anna@papperohus.fi

Jennie Isaksson-Lindström

Jennie Isaksson-Lindström

Bokförare, löneräknare

tel. 050 383 5064
jennie@papperohus.fi

Janica Hindrén

Janica Hindrén

Bokförare

tel. 050 383 5067
janica@papperohus.fi

Marcus Råberg

Marcus Råberg

Bokförare

tel. 044-383 5062
marcus@papperohus.fi

Petra Ekholm

Petra Ekholm

Bokförare, löneräknare

tel. 050 383 5062
petra@papperohus.fi

Kontakta oss